Галерия

В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление “Автоматика и електроника” по професия “Програмист” със специалност “Системно програмиране” и по професия “Техник на компютърни системи” с две специалности: „Компютърни мрежи” и „Компютърна техника и технологии”. Училището е с разширено изучаване на английски език.

  • Hack TUES 365

  • Hack 30xTUES

  • HackTUES 3

  • HackTUES 2

  • HackTUES 1

  • Ден на отворените врати 2017

  • Ден на отворените врати 2016