Ред и условия за прием

За учебната 2020/2021 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

 • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
 • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2019/2020 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Приемни изпити

Кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по:

 • български език и литература (2020 г.)
 • математика (2020 г.).

Редът и графикът за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София е съгласно заповедта на Министъра на образованието и науката, определяща  дейностите по приемане на учениците съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование .

Датите за НВО ще бъдат поместени след решение на МОН.

Графикът ще бъде своевременно обновен.

Необходими документи при записване
За записването в ТУЕС са необходими следните документи:
 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал.
 • Пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри.
 • Две актуални снимки.
 • 20 лева за изготвяне на пропуск за сградата на училището, фанелка с логото на ТУЕС за официални събития и застраховка "Злополука на учащи".

Приемът на документи ще се осъществява в работни дни от 9 до 17 часа непрекъснато.

При подаване на документи е необходимо:

1. Предварително запознаване с раздел „Ученици“ и раздел „Родители“ от Правилника на ТУЕС към ТУ-София.

2. Попълване на декларация от родител/настойник по образец.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО e декларацията да бъде попълнена и подписана предварително.

3. Попълване на информационна карта с данни за ученика и родителите по образец.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО e картата да бъде попълнена и подписана предварително.

4. Попълване на заявление за записване в ТУЕС към ТУ-София по образец.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО e заявлението да бъде попълнено и подписано предварително.

5. Попълване на заявление за участие във втори етап по образец. Заявлението се попълва в случай, че не сте класирани по първо желание и желаете да участвате в класирането на втори етап.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО e заявлението да бъде попълнено и подписано предварително. 

6. Предварително запознаване с условията за провеждане на „Зелено“ училище в УСОБ Семково на ТУ-София и попълване на формулярите по образец при желание за участие. Броят на местата е ограничен - за 81 ученика.

Зеленото училище ще се проведе след разрешение на МОН.

Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
 • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
 • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)
За контакти

адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор: 
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40